New SM-47-อุปกรณ์ลู่เดินออกกำลังขา

SM-47 อุปกรณ์ลู่เดินออกกำลังขา

Compare
Share:

SM-47 อุปกรณ์ลู่เดินออกกำลังขา
ขนาด กว้าง 0.75 เมตร ยาว 1.00 เมตร สูง 1.20 เมตร (ขนาดที่ผลิตจริงอาจจะมากกว่าที่ระบุไว้ก็ได้)
คุณลักษณะเฉพาะ(สเปค) เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง ซึ่งมีรายละเอียดโครงสร้างประกอบดังต่อไปนี้

01 โครงสร้าง เหล็กรางน้ำขนาด Ø ไม่น้อยกว่า 4 นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า 2.3 มม.
02 มือจับท่อเหล็กขนาด Ø ไม่น้อยกว่า 1.2 นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า 2.3 มม.
03 ลูกกลิ้ง ท่อเหล็กขนาด ø ไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว ความยาวไม่น้อยกว่า 60 ซม. จำนวน 11 ลูก
04 สีโพลียูรีเทรน(PU)เป็นสีทับหน้าอคิลิคโพลียูรีเทรนชนิดสองส่วนผสมสี A เป็นอคิลิคโพลีอัล ส่วนสี B เป็นยูรีเทรนให้
ความเงาทนทานต่อน้ำสารเค เช่น กรด, ด่าง, ความทนทานของฟิล์มสีมากกว่า 3 ปี โดยความเงา
ลดลงไม่เกิน 30% ไม่ดำ ไม่ล่อนทนทานต่อสภาพอากาศและแสง UV เหมาะกับงานโลหะ
05 การติดตั้ง – การติดตั้งด้วยพุกยึดพื้น

ข้อแนะนำการใช้
1. ใช้มือทั้งสองข้างจับคานจับด้านหน้าให้มั่น
2. ขึ้นยืนบนแผ่นลูกกลิ้งรองเท้าทั้งสองข้าง
4. เดินไปเรื่อยๆ ประมาณ 10-20 นาที

ประโยชน์ที่ได้รับ
1. ทำให้กล้ามเนื้อขา-ข้อสะโพกแข็งแรง
2. ทำให้ระบบไหลเวียนโลหิตดีขึ้น

ข้อควรระวัง
ห้ามเล่นผิดวิธี อาจทำให้เกิดอันตรายได้ เด็กอายุต่ำกว่า 6 ขวบควรอยู่ในความดูแลของผู้ปกครอง

There are no reviews yet.

Be the first to review “SM-47 อุปกรณ์ลู่เดินออกกำลังขา”

Your email address will not be published. Required fields are marked (required)

Related Products

New
SM-06 เครื่องบริหารข้อเข่าแบบโยก

SM-06 เครื่องบริหารข้อเข่าแบบโยก ขนาด กว้าง 1.00 เมตร ย […]

อ่านเพิ่มเติม