New RB-03 บล็อคยางปูพื้นกันลื่น แบบหญ้าเทียมผิวบน

RB-03 บล็อคยางปูพื้นกันลื่น แบบหญ้าเทียมผิวบน

รหัสสินค้า : RB-03
ชื่อสินค้า : บล็อคยางปูพื้นกันลื่น แบบหญ้าเทียมผิวบน
ขนาด : ขนาด : 50 x 50 ซม. (4 แผ่นต่อ 1 ตารางเมตร)

StumbleUponEmail
Compare
Share:

ข้อแนะนำการใช้…
– ติดทับกับฐานล่างที่ทำจากยางรีไซเคิลสีดำ รวมเป็นความหนาของแผ่นยางทั้งหมด
– มีความหนา 25 มิลลิเมตร

There are no reviews yet.

Be the first to review “RB-03 บล็อคยางปูพื้นกันลื่น แบบหญ้าเทียมผิวบน”

Your email address will not be published. Required fields are marked (required)