New PG-137

PG-137 ม้าหมุน 6 ที่นั่ง

StumbleUponEmail
Compare
Share:

PG-137 ม้าหมุน 6 ที่นั่ง

ขนาด กว้าง 100 ซม. ยาว 100 ซม. สูง 50 ซม.

  • โครงสร้างหลัก ท่อเหล็กกลม ขนาด 3 นิ้ว
  • โครงรองอื่นๆ ท่อเหล็กกลมขนาด 1 นิ้ว, 6 หุน และ 4 หุน
  • ที่นั่งทำจากพลาสติก หล่อขึ้นรูป
  • ทำสีสวยงาม

There are no reviews yet.

Be the first to review “PG-137 ม้าหมุน 6 ที่นั่ง”

Your email address will not be published. Required fields are marked (required)