New PG-133

PG-133 ปีนป่ายตัวหนอนกิ้งกือ

Compare
Share:

PG-133 ปีนป่ายตัวหนอนกิ้งกือ

ขนาด กว้าง 80 ซม. ยาว 200 ซม. สูง 170 ซม.

– โครงสร้างหลัก ท่อเหล็กกลม ขนาด 1.5 นิ้ว

– โครงรองอื่นๆ ท่อเหล็กกลม 6 หุน

– ทำสีสวยงาม

There are no reviews yet.

Be the first to review “PG-133 ปีนป่ายตัวหนอนกิ้งกือ”

Your email address will not be published. Required fields are marked (required)

Related Products

New
PG-007 ชิงช้าเอกกระเช้ามีหลังคา

PG-007 ชิงช้าเอกกระเช้ามีหลังคา ขนาด กว้าง 90 ซม. ยาว 1 […]

อ่านเพิ่มเติม
New
PG-001 ชิงช้ามีหลังคากลม (ใหญ่)

PG-001 ชิงช้ามีหลังคากลม (ใหญ่) ขนาด กว้าง 100 ซม. ยาว […]

อ่านเพิ่มเติม
New
PG-008 ชิงช้าเอกกระเช้า

PG-008 ชิงช้าเอกกระเช้า ขนาด กว้าง 90 ซม. ยาว 100 ซม. ส […]

อ่านเพิ่มเติม
New
PG-023 ชิงช้าเอรวม 3 อย่าง

PG-023 ชิงช้าเอรวม 3 อย่าง ขนาด กว้าง 150 ซม. ยาว 270 ซ […]

อ่านเพิ่มเติม