New PG-126

PG-126 ปีนป่ายเชือกโซ่แกว่ง 2 ที่นั่ง

Compare
Share:

PG-126 ปีนป่ายเชือกโซ่แกว่ง 2 ที่นั่ง

ขนาด กว้าง 150 ซม. ยาว 200 ซม. สูง 160 ซม.

  • โครงสร้างหลัก ท่อเหล็กกลม ขนาด 1.5 นิ้ว
  • โครงรองอื่นๆ ท่อเหล็กกลม ขนาด 1 นิ้ว
  • ที่นั่ง ทำจากพลาสติกหล่อขึ้นรูป
  • เชือกใยยักษ์ 14
  • ทำสีสวยงาม

There are no reviews yet.

Be the first to review “PG-126 ปีนป่ายเชือกโซ่แกว่ง 2 ที่นั่ง”

Your email address will not be published. Required fields are marked (required)

Related Products

New
PG-022 ชิงช้าเอม้าโยก 1 ที่

PG-022 ชิงช้าเอม้าโยก 1 ที่ ขนาด กว้าง 90 ซม. ยาว 90 ซม […]

อ่านเพิ่มเติม
New
PG-006 ชิงช้ากลมขนาด 80 เซนติเมตร

PG-006 ชิงช้ากลมขนาด 80 เซนติเมตร ขนาด กว้าง 50 ซม. ยาว […]

อ่านเพิ่มเติม
New
PG-016 โซ่แกว่ง 2 ที่

PG-016 โซ่แกว่ง 2 ที่ ขนาด กว้าง 120 ซม. ยาว 170 ซม. สู […]

อ่านเพิ่มเติม
New
PG-010 ชิงช้าหันหน้าชนกันมีหลังคา

PG-010 ชิงช้าหันหน้าชนกันมีหลังคา ขนาด กว้าง 90 ซม. ยาว […]

อ่านเพิ่มเติม