New PG-123

PG-123 สะพานไต่โค้งทรงเหลี่ยม

StumbleUponEmail
Compare
Share:

PG-123 สะพานไต่โค้งทรงเหลี่ยม

ขนาด กว้าง 100 ซม. ยาว 150 ซม. สูง 150 ซม.

  • โครงสร้างหลัก ท่อเหล็กกลม ขนาด 5 นิ้ว
  • โครงรองอื่นๆ ท่อเหล็กกลม ขนาด 6 หุน
  • ทำสีสวยงาม

There are no reviews yet.

Be the first to review “PG-123 สะพานไต่โค้งทรงเหลี่ยม”

Your email address will not be published. Required fields are marked (required)