New PG-121

PG-121 ชิงช้าทรงเอ รูปแมวแบบรวม

StumbleUponEmail
Compare
Share:

PG-121 ชิงช้าทรงเอ รูปแมวแบบรวม

ขนาด กว้าง 130 ซม. ยาว 200 ซม. สูง 160 ซม.

– โครงสร้างหลัก ท่อเหล็กกลม ขนาด 2 นิ้ว

– โครงรองอื่นๆ ท่อเหล็กกลม ขนาด 1 นิ้ว, 6 หุน

– ที่นั่ง ยางรถยนต์ จำนวน 2 เส้น

– ทำสีสวยงาม

There are no reviews yet.

Be the first to review “PG-121 ชิงช้าทรงเอ รูปแมวแบบรวม”

Your email address will not be published. Required fields are marked (required)