New PG-120

PG-120 ชิงช้าทรงสี่เหลี่ยม

StumbleUponEmail
Compare
Share:

PG-120 ชิงช้าทรงสี่เหลี่ยม

ขนาด กว้าง 100 ซม. ยาว 150 ซม. สูง 180 ซม.

  • โครงสร้างหลัก ท่อเหล็กกลม ขนาด 1.5 นิ้ว
  • โครงรองอื่นๆ ท่อเหล็กกลม ขนาด 1 นิ้ว, 6 หุน, 4 หุน
  • ที่นั่ง/ที่พิง/ที่รองเท้า เหล็กแบน ขนาด 1 นิ้ว
  • ทำสีสวยงามทำสีสวยงาม

There are no reviews yet.

Be the first to review “PG-120 ชิงช้าทรงสี่เหลี่ยม”

Your email address will not be published. Required fields are marked (required)