New PG-118

PG-118 ชิงช้าตาชั่งรวม

Compare
Share:

PG-118 ชิงช้าตาชั่งรวม

ขนาด กว้าง 130 ยาว 180 สูง 180 ซม.

  • โครงสร้างหลัก ท่อเหล็กกลมขนาด 1.5 นิ้ว
  • โครงสร้างรองอื่นๆ ท่อเหล็กกลมขนาด 1นิ้ว และ 6 หุน
  • รางสไลเดอร์ แผ่นซิงค์
  • ทำสีสวยงาม

There are no reviews yet.

Be the first to review “PG-118 ชิงช้าตาชั่งรวม”

Your email address will not be published. Required fields are marked (required)

Related Products

New
PG-021 ชิงช้าเอม้าโยก 3 ที่ (อนุบาล)

PG-021 ชิงช้าเอม้าโยก 3 ที่ (อนุบาล) ขนาด กว้าง 130 ซม. […]

อ่านเพิ่มเติม
New
PG-023 ชิงช้าเอรวม 3 อย่าง

PG-023 ชิงช้าเอรวม 3 อย่าง ขนาด กว้าง 150 ซม. ยาว 270 ซ […]

อ่านเพิ่มเติม
New
PG-020 ชิงช้าเอม้าโยก 3 ที่ (มีพื้นที่วางเท้า)

PG-020 ชิงช้าเอม้าโยก 3 ที่ (มีพื้นที่วางเท้า) ขนาด กว้ […]

อ่านเพิ่มเติม
New
PG-006 ชิงช้ากลมขนาด 80 เซนติเมตร

PG-006 ชิงช้ากลมขนาด 80 เซนติเมตร ขนาด กว้าง 50 ซม. ยาว […]

อ่านเพิ่มเติม