New PG-115

PG-115 ชิงช้าโซ่แกว่ง 6 ที่

Compare
Share:

 

PG-115 ชิงช้าโซ่แกว่ง 6 ที่

ขนาด กว้าง 150 ซม. ยาว 200 ซม. สูง 220 ซม.

  • โครงสร้างหลัก ท่อเหล็กกลม ขนาด 2 นิ้ว
  • โครงรองอื่นๆ ท่อเหล็กกลม ขนาด 1 นิ้ว
  • เบาะที่นั่งทำจากเหล็ก
  • ทำสีสวยงาม

There are no reviews yet.

Be the first to review “PG-115 ชิงช้าโซ่แกว่ง 6 ที่”

Your email address will not be published. Required fields are marked (required)

Related Products

New
PG-002 ชิงช้ามีหลังคาเหลี่ยม (ใหญ่)

PG-002 ชิงช้ามีหลังคาเหลี่ยม (ใหญ่) ขนาด กว้าง 100 ซม. […]

อ่านเพิ่มเติม
New
PG-018 โซ่แกว่งห่วงยาง 3 ที่

PG-018 โซ่แกว่งห่วงยาง 3 ที่ ขนาด กว้าง 130 ซม. ยาว 280 […]

อ่านเพิ่มเติม
New
PG-004 ชิงช้ามีหลังคาเหลี่ยม (เล็ก)

PG-004 ชิงช้ามีหลังคาเหลี่ยม (เล็ก) ขนาด กว้าง 80 ซม. ย […]

อ่านเพิ่มเติม
New
PG-010 ชิงช้าหันหน้าชนกันมีหลังคา

PG-010 ชิงช้าหันหน้าชนกันมีหลังคา ขนาด กว้าง 90 ซม. ยาว […]

อ่านเพิ่มเติม