New PG-107

PG-107 จักรยาน 4 ที่นั่ง (พิเศษ)

Compare
Share:

PG-107 จักรยาน 4 ที่นั่ง (พิเศษ)

ขนาด กว้าง 90 ยาว 200 สูง 100 ซม.

  • โครงสร้างหลัก ท่อเหล็กกลม ขนาด 1 นิ้ว
  • โครงสร้างรองอื่นๆ ท่อเหล็กกลมขนาด 6 หุน และ 4 หุน
  • เบาะที่นั่ง ทำจากพลาสติกหล่อขึ้นรูป
  • ทำสีสวยงาม

 

 

There are no reviews yet.

Be the first to review “PG-107 จักรยาน 4 ที่นั่ง (พิเศษ)”

Your email address will not be published. Required fields are marked (required)

Related Products

New
PG-006 ชิงช้ากลมขนาด 80 เซนติเมตร

PG-006 ชิงช้ากลมขนาด 80 เซนติเมตร ขนาด กว้าง 50 ซม. ยาว […]

อ่านเพิ่มเติม
New
PG-014 โซ่แกว่ง 4 ที่

PG-014 โซ่แกว่ง 4 ที่ ขนาด กว้าง 130 ซม. ยาว 320 ซม. สู […]

อ่านเพิ่มเติม
New
PG-022 ชิงช้าเอม้าโยก 1 ที่

PG-022 ชิงช้าเอม้าโยก 1 ที่ ขนาด กว้าง 90 ซม. ยาว 90 ซม […]

อ่านเพิ่มเติม
New
PG-004 ชิงช้ามีหลังคาเหลี่ยม (เล็ก)

PG-004 ชิงช้ามีหลังคาเหลี่ยม (เล็ก) ขนาด กว้าง 80 ซม. ย […]

อ่านเพิ่มเติม