New PG-101

PG-101 อุปกรณ์ห่วงโหน

Compare
Share:

PG-101 อุปกรณ์ห่วงโหน

ขนาด กว้าง 150 ซม. ยาว 250 ซม. สูง 170 ซม.

  • โครงสร้างหลัก ท่อเหล็กกลม ขนาด 2 นิ้ว
  • โครงรองอื่นๆ ท่อเหล็กกลม ขนาด 1 นิ้ว, 6 หุน
  • ทำสีสวยงาม

There are no reviews yet.

Be the first to review “PG-101 อุปกรณ์ห่วงโหน”

Your email address will not be published. Required fields are marked (required)

Related Products

New
PG-009 ชิงช้าเอกกระเช้าพวงคู่

PG-009 ชิงช้าเอกกระเช้าพวงคู่ ขนาด กว้าง 90 ซม. ยาว 160 […]

อ่านเพิ่มเติม
New
PG-001 ชิงช้ามีหลังคากลม (ใหญ่)

PG-001 ชิงช้ามีหลังคากลม (ใหญ่) ขนาด กว้าง 100 ซม. ยาว […]

อ่านเพิ่มเติม
New
PG-004 ชิงช้ามีหลังคาเหลี่ยม (เล็ก)

PG-004 ชิงช้ามีหลังคาเหลี่ยม (เล็ก) ขนาด กว้าง 80 ซม. ย […]

อ่านเพิ่มเติม
New
PG-016 โซ่แกว่ง 2 ที่

PG-016 โซ่แกว่ง 2 ที่ ขนาด กว้าง 120 ซม. ยาว 170 ซม. สู […]

อ่านเพิ่มเติม