PG-100 บาร์ไต่ห่วงโหน
  • รายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

PG-100 บาร์ไต่ห่วงโหน

ขนาด กว้าง 150 ซม. ยาว 250 ซม. สูง 170 ซม.

  • โครงสร้างหลัก ท่อเหล็กกลม ขนาด 2 นิ้ว
  • โครงรองอื่นๆ ท่อเหล็กกลม ขนาด 1 นิ้ว, 6 หุน, 4 หุน
  • เชือกใยยักษ์ 14
  • ทำสีสวยงาม