New PG-098

PG-098 รถยนต์ 4 ที่นั่ง

Compare
Share:

PG-098 รถยนต์ 4 ที่นั่ง

ขนาด กว้าง 80 ซม. ยาว 220 ซม. สูง 70 ซม.

– โครงสร้างหลัก ท่อเหล็กกลม ขนาด 1 นิ้ว

– โครงรองอื่นๆ ท่อเหล็กกลม ขนาด 6 หุน, 4 หุน

– ที่นั่ง/ที่วางเท้า เหล็กแบน ขนาด 1 นิ้ว

– ทำสีสวยงาม

There are no reviews yet.

Be the first to review “PG-098 รถยนต์ 4 ที่นั่ง”

Your email address will not be published. Required fields are marked (required)

Related Products

New
PG-019 ชิงช้าเอม้าโยก 3 ที่

PG-019 ชิงช้าเอม้าโยก 3 ที่ ขนาด กว้าง 150 ซม. ยาว 270 […]

อ่านเพิ่มเติม
New
PG-003 ชิงช้ามีหลังคากลม (เล็ก)

PG-003 ชิงช้ามีหลังคากลม (เล็ก) ขนาด กว้าง 80 ซม. ยาว 1 […]

อ่านเพิ่มเติม
New
PG-014 โซ่แกว่ง 4 ที่

PG-014 โซ่แกว่ง 4 ที่ ขนาด กว้าง 130 ซม. ยาว 320 ซม. สู […]

อ่านเพิ่มเติม
New
PG-005 ชิงช้ากลมขนาด 1 เมตร

PG-005 ชิงช้ากลมขนาด 1 เมตร ขนาด กว้าง 60 ซม. ยาว 100 ซ […]

อ่านเพิ่มเติม