New PG-090

PG-090 ถังลอดคู่กระดานลื่น

StumbleUponEmail
Compare
Share:

PG-090 ถังลอดคู่กระดานลื่น

ขนาด กว้าง 60 ซม. ยาว 300 ซม. สูง 120 ซม.

  • โครงสร้างหลัก ท่อเหล็กกลม ขนาด 1.5 นิ้ว
  • โครงรองอื่นๆ ท่อเหล็กกลม 6 หุน, 4 หุน
  • แผ่นซิงค์ 19
  • ถังน้ำมัน 200 ลิตร
  • ทำสีสวยงาม

There are no reviews yet.

Be the first to review “PG-090 ถังลอดคู่กระดานลื่น”

Your email address will not be published. Required fields are marked (required)

Related Products

New
PG-001 ชิงช้ามีหลังคากลม (ใหญ่)

PG-001 ชิงช้ามีหลังคากลม (ใหญ่) ขนาด กว้าง 100 ซม. ยาว […]

อ่านเพิ่มเติมCompare
New
PG-013 ชิงช้านั่งคู่ 3 ที่

PG-013 ชิงช้านั่งคู่ 3 ที่ ขนาด กว้าง 120 ซม. ยาว 250 ซ […]

อ่านเพิ่มเติมCompare
New
PG-020 ชิงช้าเอม้าโยก 3 ที่ (มีพื้นที่วางเท้า)

PG-020 ชิงช้าเอม้าโยก 3 ที่ (มีพื้นที่วางเท้า) ขนาด กว้ […]

อ่านเพิ่มเติมCompare
New
PG-018 โซ่แกว่งห่วงยาง 3 ที่

PG-018 โซ่แกว่งห่วงยาง 3 ที่ ขนาด กว้าง 130 ซม. ยาว 280 […]

อ่านเพิ่มเติมCompare