New PG-089

PG-089 ชุดรวมยางวิ่ง

Compare
Share:

PG-089 ชุดรวมยางวิ่ง

ขนาด กว้าง 180 ซม. ยาว 250 ซม. สูง 200 ซม.

  • โครงสร้าง ท่อเหล็กกลม ขนาด 1 นิ้ว, 6 หุน, 4 หุน
  • เหล็กแบน ขนาด 1 นิ้ว
  • แผ่นซิงค์ 19
  • ถังน้ำมัน 200 ลิตร
  • ยางจำนวน 2 เส้น
  • ทำสีสวยงาม

There are no reviews yet.

Be the first to review “PG-089 ชุดรวมยางวิ่ง”

Your email address will not be published. Required fields are marked (required)

Related Products

New
PG-017 โซ่แกว่ง 2 ที่ (อนุบาล)

PG-017 โซ่แกว่ง 2 ที่ (อนุบาล) ขนาด กว้าง 120 ซม. ยาว 1 […]

อ่านเพิ่มเติม
New
PG-020 ชิงช้าเอม้าโยก 3 ที่ (มีพื้นที่วางเท้า)

PG-020 ชิงช้าเอม้าโยก 3 ที่ (มีพื้นที่วางเท้า) ขนาด กว้ […]

อ่านเพิ่มเติม
New
PG-023 ชิงช้าเอรวม 3 อย่าง

PG-023 ชิงช้าเอรวม 3 อย่าง ขนาด กว้าง 150 ซม. ยาว 270 ซ […]

อ่านเพิ่มเติม
New
PG-002 ชิงช้ามีหลังคาเหลี่ยม (ใหญ่)

PG-002 ชิงช้ามีหลังคาเหลี่ยม (ใหญ่) ขนาด กว้าง 100 ซม. […]

อ่านเพิ่มเติม