New PG-087

PG-087 ชิงช้าเอม้าโยก 2 ที่ (อนุบาล)

Compare
Share:

PG-087 ชิงช้าเอม้าโยก 2 ที่ (อนุบาล)

ขนาด กว้าง 130 ซม. ยาว 180 ซม. สูง 140 ซม.

  • โครงสร้างหลัก ท่อเหล็กกลม ขนาด 1.5 นิ้ว
  • โครงรองอื่นๆ ท่อเหล็กกลม ขนาด 1 นิ้ว, 6 หุน, 4 หุน
  • ที่วางเท้า/ที่นั่ง ทำจากเหล็กแบน ขนาดไม่น้อยกว่า 1 นิ้ว
  • ทำสีสวยงาม

There are no reviews yet.

Be the first to review “PG-087 ชิงช้าเอม้าโยก 2 ที่ (อนุบาล)”

Your email address will not be published. Required fields are marked (required)

Related Products

New
PG-002 ชิงช้ามีหลังคาเหลี่ยม (ใหญ่)

PG-002 ชิงช้ามีหลังคาเหลี่ยม (ใหญ่) ขนาด กว้าง 100 ซม. […]

อ่านเพิ่มเติม
New
PG-005 ชิงช้ากลมขนาด 1 เมตร

PG-005 ชิงช้ากลมขนาด 1 เมตร ขนาด กว้าง 60 ซม. ยาว 100 ซ […]

อ่านเพิ่มเติม
New
PG-009 ชิงช้าเอกกระเช้าพวงคู่

PG-009 ชิงช้าเอกกระเช้าพวงคู่ ขนาด กว้าง 90 ซม. ยาว 160 […]

อ่านเพิ่มเติม
New
PG-001 ชิงช้ามีหลังคากลม (ใหญ่)

PG-001 ชิงช้ามีหลังคากลม (ใหญ่) ขนาด กว้าง 100 ซม. ยาว […]

อ่านเพิ่มเติม