New PG-084

PG-084 เป็ดโยกสปริง 4 ที่

Compare
Share:

PG-084 เป็ดโยกสปริง 4 ที่

ขนาด กว้าง 60 ซม. ยาว 280 ซม. สูง 60 ซม.

  • โครงสร้างหลัก เหล็กกล่อง ขนาด 4 นิ้ว x 2 นิ้ว
  • โครงรองอื่นๆ สปริงโยกเยกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ไม่น้อยกว่า 12 มม.
  • ทำสีสวยงาม

 

 

 

There are no reviews yet.

Be the first to review “PG-084 เป็ดโยกสปริง 4 ที่”

Your email address will not be published. Required fields are marked (required)

Related Products

New
PG-015 โซ่แกว่ง 3 ที่

PG-015 โซ่แกว่ง 3 ที่ ขนาด กว้าง 130 ซม. ยาว 280 ซม. สู […]

อ่านเพิ่มเติม
New
PG-001 ชิงช้ามีหลังคากลม (ใหญ่)

PG-001 ชิงช้ามีหลังคากลม (ใหญ่) ขนาด กว้าง 100 ซม. ยาว […]

อ่านเพิ่มเติม
New
PG-009 ชิงช้าเอกกระเช้าพวงคู่

PG-009 ชิงช้าเอกกระเช้าพวงคู่ ขนาด กว้าง 90 ซม. ยาว 160 […]

อ่านเพิ่มเติม
New
PG-007 ชิงช้าเอกกระเช้ามีหลังคา

PG-007 ชิงช้าเอกกระเช้ามีหลังคา ขนาด กว้าง 90 ซม. ยาว 1 […]

อ่านเพิ่มเติม