New PG-080

PG-080 จักรยาน 2 ที่

Compare
Share:

PG-080 จักรยาน 2 ที่

ขนาด กว้าง 80 ยาว 120 สูง 80 ซม.

  • โครงสร้างหลัก ท่อเหล็กกลม ขนาด 1 นิ้ว
  • โครงสร้างรองอื่นๆ เหล็กกลมขนาด 6 หุน และ 4 หุน
  • ทำสีสวยงาม

There are no reviews yet.

Be the first to review “PG-080 จักรยาน 2 ที่”

Your email address will not be published. Required fields are marked (required)

Related Products

New
PG-008 ชิงช้าเอกกระเช้า

PG-008 ชิงช้าเอกกระเช้า ขนาด กว้าง 90 ซม. ยาว 100 ซม. ส […]

อ่านเพิ่มเติม
New
PG-017 โซ่แกว่ง 2 ที่ (อนุบาล)

PG-017 โซ่แกว่ง 2 ที่ (อนุบาล) ขนาด กว้าง 120 ซม. ยาว 1 […]

อ่านเพิ่มเติม
New
PG-024 แป้นบาส 3 ห่วง

PG-024 แป้นบาส 3 ห่วง ขนาด กว้าง 150 ซม. ยาว 150 ซม. สู […]

อ่านเพิ่มเติม
New
PG-013 ชิงช้านั่งคู่ 3 ที่

PG-013 ชิงช้านั่งคู่ 3 ที่ ขนาด กว้าง 120 ซม. ยาว 250 ซ […]

อ่านเพิ่มเติม