New PG-076

PG-076 รถไฟโยก (เล็ก)

StumbleUponEmail
Compare
Share:

PG-076 รถไฟโยก (เล็ก)

ขนาด กว้าง 120 ซม. ยาว 170 ซม. สูง 150 ซม.

  • โครงสร้างหลัก ท่อเหล็กกลม ขนาด 5 นิ้ว
  • โครงรองอื่นๆ ท่อเหล็กกลม ขนาด 1 นิ้ว
  • ตัวรถไฟ ขนาด 4 หุน,6 หุน / เหล็กแบน ขนาด 1 นิ้ว
  • ทำสีสวยงาม

There are no reviews yet.

Be the first to review “PG-076 รถไฟโยก (เล็ก)”

Your email address will not be published. Required fields are marked (required)

โรงงานผลิตเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง "ท่อทองทอย"