PG-076 รถไฟโยก (เล็ก)
  • รายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

PG-076 รถไฟโยก (เล็ก)

ขนาด กว้าง 120 ซม. ยาว 170 ซม. สูง 150 ซม.

  • โครงสร้างหลัก ท่อเหล็กกลม ขนาด 5 นิ้ว
  • โครงรองอื่นๆ ท่อเหล็กกลม ขนาด 1 นิ้ว
  • ตัวรถไฟ ขนาด 4 หุน,6 หุน / เหล็กแบน ขนาด 1 นิ้ว
  • ทำสีสวยงาม