New PG-072

PG-072 ม้าโยก

StumbleUponEmail
Compare
Share:

PG-072 ม้าโยก

ขนาด กว้าง 40 ยาว 60 สูง 55 ซม.

  • โครงสร้างหลัก ท่อเหล็กกลม ขนาด 1 นิ้ว
  • โครงรองอื่นๆ ท่อเหล็กกลม ขนาด 6 หุน, 4 หุน
  • ทำสีสวยงาม

There are no reviews yet.

Be the first to review “PG-072 ม้าโยก”

Your email address will not be published. Required fields are marked (required)

โรงงานผลิตเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง "ท่อทองทอย"