New PG-067

PG-067 ถังลอดคู่กระดานลื่น 2 ทาง

StumbleUponEmail
Compare
Share:

PG-067 ถังลอดคู่กระดานลื่น 2 ทาง

ขนาด กว้าง 150 ซม. ยาว 300 ซม. สูง 120 ซม.

  • โครงสร้างหลัก ท่อเหล็กกลม ขนาด 1 นิ้ว
  • โครงรองอื่นๆ ท่อเหล็กกลม 6 หุน, 4 หุน
  • แผ่นซิงค์ 19
  • ถังน้ำมัน 200 ลิตร
  • ทำสีสวยงาม

There are no reviews yet.

Be the first to review “PG-067 ถังลอดคู่กระดานลื่น 2 ทาง”

Your email address will not be published. Required fields are marked (required)

โรงงานผลิตเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง "ท่อทองทอย"