New PG-063

PG-063 กระดานลื่น (ใหญ่)

StumbleUponEmail
Compare
Share:

PG-063 กระดานลื่น (ใหญ่)

ขนาด กว้าง 100 ซม. ยาว 200 ซม. สูง 150 ซม.

  • โครงสร้างหลัก ท่อเหล็กกลม ขนาด 1 นิ้ว
  • โครงรองอื่นๆ ท่อเหล็กกลม 6 หุน, 4 หุน
  • แผ่นซิงค์ 19
  • ทำสีสวยงาม

There are no reviews yet.

Be the first to review “PG-063 กระดานลื่น (ใหญ่)”

Your email address will not be published. Required fields are marked (required)

โรงงานผลิตเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง "ท่อทองทอย"