New PG-045

PG-045 เก้าอี้หมุน 4 ที่

Compare
Share:

PG-045 เก้าอี้หมุน 4 ที่

ขนาด กว้าง 100 ซม. ยาว 100 ซม. สูง 80 ซม.

– โครงสร้างหลัก ท่อเหล็กกลม ขนาด 4 นิ้ว

– โครงรองอื่นๆ ท่อเหล็กกลม ขนาด 1.5 นิ้ว 1 นิ้ว, 4 หุน,6 หุน

– ที่นั่ง เหล็กแบน ขนาด 1 นิ้ว

– ทำสีสวยงาม

There are no reviews yet.

Be the first to review “PG-045 เก้าอี้หมุน 4 ที่”

Your email address will not be published. Required fields are marked (required)

Related Products

New
PG-007 ชิงช้าเอกกระเช้ามีหลังคา

PG-007 ชิงช้าเอกกระเช้ามีหลังคา ขนาด กว้าง 90 ซม. ยาว 1 […]

อ่านเพิ่มเติม
New
PG-006 ชิงช้ากลมขนาด 80 เซนติเมตร

PG-006 ชิงช้ากลมขนาด 80 เซนติเมตร ขนาด กว้าง 50 ซม. ยาว […]

อ่านเพิ่มเติม
New
PG-008 ชิงช้าเอกกระเช้า

PG-008 ชิงช้าเอกกระเช้า ขนาด กว้าง 90 ซม. ยาว 100 ซม. ส […]

อ่านเพิ่มเติม
New
PG-002 ชิงช้ามีหลังคาเหลี่ยม (ใหญ่)

PG-002 ชิงช้ามีหลังคาเหลี่ยม (ใหญ่) ขนาด กว้าง 100 ซม. […]

อ่านเพิ่มเติม