New PG-030

PG-030 ชุดรวมเชือกถัก (ใหญ่)

Compare
Share:

PG-030 ชุดรวมเชือกถัก (ใหญ่)

ขนาด กว้าง 140 ซม. ยาว 400 ซม. สูง 200 ซม.

  • โครงสร้างหลัก ท่อเหล็กกลม ขนาด 1.5 นิ้ว
  • โครงรองอื่นๆ ท่อเหล็กกลม ขนาด 1 นิ้ว, 6 หุน, 4 หุน
  • เบาะที่นั่งทำจากเหล็ก
  • ถังน้ำมัน 200 ลิตร
  • ทำสีสวยงาม

There are no reviews yet.

Be the first to review “PG-030 ชุดรวมเชือกถัก (ใหญ่)”

Your email address will not be published. Required fields are marked (required)

Related Products

New
PG-020 ชิงช้าเอม้าโยก 3 ที่ (มีพื้นที่วางเท้า)

PG-020 ชิงช้าเอม้าโยก 3 ที่ (มีพื้นที่วางเท้า) ขนาด กว้ […]

อ่านเพิ่มเติม
New
PG-001 ชิงช้ามีหลังคากลม (ใหญ่)

PG-001 ชิงช้ามีหลังคากลม (ใหญ่) ขนาด กว้าง 100 ซม. ยาว […]

อ่านเพิ่มเติม
New
PG-022 ชิงช้าเอม้าโยก 1 ที่

PG-022 ชิงช้าเอม้าโยก 1 ที่ ขนาด กว้าง 90 ซม. ยาว 90 ซม […]

อ่านเพิ่มเติม
New
PG-009 ชิงช้าเอกกระเช้าพวงคู่

PG-009 ชิงช้าเอกกระเช้าพวงคู่ ขนาด กว้าง 90 ซม. ยาว 160 […]

อ่านเพิ่มเติม