New PG-021

PG-021 ชิงช้าเอม้าโยก 3 ที่ (อนุบาล)

Compare
Share:

PG-021 ชิงช้าเอม้าโยก 3 ที่ (อนุบาล)

ขนาด กว้าง 130 ซม. ยาว 280 ซม. สูง 160 ซม.

  • โครงสร้างหลัก ท่อเหล็กกลม ขนาด 5 นิ้ว
  • โครงรองอื่นๆ ท่อเหล็กกลม ขนาด 1 นิ้ว, 6 หุน, 4 หุน
  • เบาะที่นั่งทำจากเหล็กแบนขนาด 1 นิ้ว
  • ทำสีสวยงาม

There are no reviews yet.

Be the first to review “PG-021 ชิงช้าเอม้าโยก 3 ที่ (อนุบาล)”

Your email address will not be published. Required fields are marked (required)

Related Products

New
PG-006 ชิงช้ากลมขนาด 80 เซนติเมตร

PG-006 ชิงช้ากลมขนาด 80 เซนติเมตร ขนาด กว้าง 50 ซม. ยาว […]

อ่านเพิ่มเติม
New
PG-009 ชิงช้าเอกกระเช้าพวงคู่

PG-009 ชิงช้าเอกกระเช้าพวงคู่ ขนาด กว้าง 90 ซม. ยาว 160 […]

อ่านเพิ่มเติม
New
PG-012 ชิงช้านั่งคู่ 1 ที่

PG-012 ชิงช้านั่งคู่ 1 ที่ ขนาด กว้าง 90 ซม. ยาว 90 ซม. […]

อ่านเพิ่มเติม
New
PG-022 ชิงช้าเอม้าโยก 1 ที่

PG-022 ชิงช้าเอม้าโยก 1 ที่ ขนาด กว้าง 90 ซม. ยาว 90 ซม […]

อ่านเพิ่มเติม