New PG-017

PG-017 โซ่แกว่ง 2 ที่ (อนุบาล)

StumbleUponEmail
Compare
Share:

PG-017 โซ่แกว่ง 2 ที่ (อนุบาล)

ขนาด กว้าง 120 ซม. ยาว 170 ซม. สูง 140 ซม.

  • โครงสร้างหลัก ท่อเหล็กกลม ขนาด 1.5 นิ้ว
  • โครงรองอื่นๆ ท่อเหล็กกลม ขนาด 1 นิ้ว
  • เบาะที่นั่งทำจากเหล็ก
  • ทำสีสวยงาม

 

There are no reviews yet.

Be the first to review “PG-017 โซ่แกว่ง 2 ที่ (อนุบาล)”

Your email address will not be published. Required fields are marked (required)