New PG-012

PG-012 ชิงช้านั่งคู่ 1 ที่

StumbleUponEmail
Compare
Share:

PG-012 ชิงช้านั่งคู่ 1 ที่

ขนาด กว้าง 90 ซม. ยาว 90 ซม. สูง 130 ซม.

  • โครงสร้างหลัก ท่อเหล็กกลม ขนาด 5 นิ้ว
  • โครงรองอื่นๆ ท่อเหล็กกลม ขนาด 1 นิ้ว
  • ที่นั่งทำจากท่อเหล็กกลม ขนาด 4 หุน, 6 หุน / เหล็กแบน ขนาด 1 นิ้ว
  • ทำสีสวยงาม

There are no reviews yet.

Be the first to review “PG-012 ชิงช้านั่งคู่ 1 ที่”

Your email address will not be published. Required fields are marked (required)

โรงงานผลิตเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง "ท่อทองทอย"