New PG-010

PG-010 ชิงช้าหันหน้าชนกันมีหลังคา

Compare
Share:

PG-010 ชิงช้าหันหน้าชนกันมีหลังคา

ขนาด กว้าง 90 ซม. ยาว 90 ซม. สูง 150 ซม.

  • โครงสร้างหลัก ท่อเหล็กกลม ขนาด 5 นิ้ว
  • โครงรองอื่นๆ ท่อเหล็กกลม ขนาด 1 นิ้ว
  • ที่นั่งทำจากท่อเหล็กกลม ขนาด 4 หุน,6 หุน / เหล็กแบน ขนาด 1 นิ้ว
  • ทำสีสวยงาม

There are no reviews yet.

Be the first to review “PG-010 ชิงช้าหันหน้าชนกันมีหลังคา”

Your email address will not be published. Required fields are marked (required)

Related Products

New
PG-009 ชิงช้าเอกกระเช้าพวงคู่

PG-009 ชิงช้าเอกกระเช้าพวงคู่ ขนาด กว้าง 90 ซม. ยาว 160 […]

อ่านเพิ่มเติม
New
PG-006 ชิงช้ากลมขนาด 80 เซนติเมตร

PG-006 ชิงช้ากลมขนาด 80 เซนติเมตร ขนาด กว้าง 50 ซม. ยาว […]

อ่านเพิ่มเติม
New
PG-014 โซ่แกว่ง 4 ที่

PG-014 โซ่แกว่ง 4 ที่ ขนาด กว้าง 130 ซม. ยาว 320 ซม. สู […]

อ่านเพิ่มเติม
New
PG-001 ชิงช้ามีหลังคากลม (ใหญ่)

PG-001 ชิงช้ามีหลังคากลม (ใหญ่) ขนาด กว้าง 100 ซม. ยาว […]

อ่านเพิ่มเติม