New PG-007

PG-007 ชิงช้าเอกกระเช้ามีหลังคา

Compare
Share:

PG-007 ชิงช้าเอกกระเช้ามีหลังคา

ขนาด กว้าง 90 ซม. ยาว 100 ซม. สูง 160 ซม.

  • โครงสร้างหลัก ท่อเหล็กกลม ขนาด 2 นิ้ว
  • โครงรองอื่นๆ ท่อเหล็กกลม ขนาด 1-1/2 นิ้ว, 1 นิ้ว
  • ที่นั่งทำจากท่อเหล็กกลม ขนาด 4 หุน,6 หุน / เหล็กแบน ขนาด 1 นิ้ว
  • ทำสีสวยงาม

There are no reviews yet.

Be the first to review “PG-007 ชิงช้าเอกกระเช้ามีหลังคา”

Your email address will not be published. Required fields are marked (required)

Related Products

New
PG-020 ชิงช้าเอม้าโยก 3 ที่ (มีพื้นที่วางเท้า)

PG-020 ชิงช้าเอม้าโยก 3 ที่ (มีพื้นที่วางเท้า) ขนาด กว้ […]

อ่านเพิ่มเติม
New
PG-004 ชิงช้ามีหลังคาเหลี่ยม (เล็ก)

PG-004 ชิงช้ามีหลังคาเหลี่ยม (เล็ก) ขนาด กว้าง 80 ซม. ย […]

อ่านเพิ่มเติม
New
PG-005 ชิงช้ากลมขนาด 1 เมตร

PG-005 ชิงช้ากลมขนาด 1 เมตร ขนาด กว้าง 60 ซม. ยาว 100 ซ […]

อ่านเพิ่มเติม
New
PG-016 โซ่แกว่ง 2 ที่

PG-016 โซ่แกว่ง 2 ที่ ขนาด กว้าง 120 ซม. ยาว 170 ซม. สู […]

อ่านเพิ่มเติม