New PG-003

PG-003 ชิงช้ามีหลังคากลม (เล็ก)

Compare
Share:

PG-003 ชิงช้ามีหลังคากลม (เล็ก)

ขนาด กว้าง 80 ซม. ยาว 100 ซม. สูง 180 ซม.

  • โครงสร้างหลัก เป็นท่อเหล็กกลม ขนาด 1.5 นิ้ว
  • โครงรองอื่นๆ เป็นท่อเหล็กกลม ขนาด 1 นิ้ว, 6 หุน, 4 หุน
  • ที่นั่ง เหล็กแบน ขนาด 1 นิ้ว
  • ทำสีสวยงาม

There are no reviews yet.

Be the first to review “PG-003 ชิงช้ามีหลังคากลม (เล็ก)”

Your email address will not be published. Required fields are marked (required)

Related Products

New
PG-021 ชิงช้าเอม้าโยก 3 ที่ (อนุบาล)

PG-021 ชิงช้าเอม้าโยก 3 ที่ (อนุบาล) ขนาด กว้าง 130 ซม. […]

อ่านเพิ่มเติม
New
PG-012 ชิงช้านั่งคู่ 1 ที่

PG-012 ชิงช้านั่งคู่ 1 ที่ ขนาด กว้าง 90 ซม. ยาว 90 ซม. […]

อ่านเพิ่มเติม
New
PG-025 ชุดรวมแป้นบาส

PG-025 ชุดรวมแป้นบาส ขนาด กว้าง 150 ซม. ยาว 280 ซม. สูง […]

อ่านเพิ่มเติม
New
PG-016 โซ่แกว่ง 2 ที่

PG-016 โซ่แกว่ง 2 ที่ ขนาด กว้าง 120 ซม. ยาว 170 ซม. สู […]

อ่านเพิ่มเติม