New PG-002

PG-002 ชิงช้ามีหลังคาเหลี่ยม (ใหญ่)

Compare
Share:

PG-002 ชิงช้ามีหลังคาเหลี่ยม (ใหญ่)

ขนาด กว้าง 100 ซม. ยาว 170 ซม. สูง 200 ซม.

  • โครงสร้างหลัก ท่อเหล็กกลม ขนาด 1.5 นิ้ว
  • โครงรองอื่นๆ ท่อเหล็กกลม ขนาด 1 นิ้ว, 6 หุน, 4 หุน
  • ที่นั่ง เหล็กแบน ขนาด 1 นิ้ว
  • ทำสีสวยงามทำสีสวยงาม

There are no reviews yet.

Be the first to review “PG-002 ชิงช้ามีหลังคาเหลี่ยม (ใหญ่)”

Your email address will not be published. Required fields are marked (required)

Related Products

New
PG-001 ชิงช้ามีหลังคากลม (ใหญ่)

PG-001 ชิงช้ามีหลังคากลม (ใหญ่) ขนาด กว้าง 100 ซม. ยาว […]

อ่านเพิ่มเติม
New
PG-022 ชิงช้าเอม้าโยก 1 ที่

PG-022 ชิงช้าเอม้าโยก 1 ที่ ขนาด กว้าง 90 ซม. ยาว 90 ซม […]

อ่านเพิ่มเติม
New
PG-003 ชิงช้ามีหลังคากลม (เล็ก)

PG-003 ชิงช้ามีหลังคากลม (เล็ก) ขนาด กว้าง 80 ซม. ยาว 1 […]

อ่านเพิ่มเติม
New
PG-025 ชุดรวมแป้นบาส

PG-025 ชุดรวมแป้นบาส ขนาด กว้าง 150 ซม. ยาว 280 ซม. สูง […]

อ่านเพิ่มเติม