KDS-48 คานไต่ทรงตัว
แนะนำ

KDS-48 คานไต่ทรงตัว

รหัสสินค้า : KDS-48
ชื่อสินค้า : คานไต่ทรงตัว
ขนาด :

  • รายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

ข้อควรระวัง…
– ห้ามเล่นผิดวิธี อาจทำให้เกิดอันตรายได้ เด็กอายุต่ำกว่า 6 ขวบ
– ควรอยู่ในความดูแลของผู้ปกครอง