KDS-47 บันไดไต่ทรงตัว
แนะนำ

KDS-47 บันไดไต่ทรงตัว

รหัสสินค้า : KDS-47
ชื่อสินค้า : บันไดไต่ทรงตัว
ขนาด :

  • รายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

ข้อควรระวัง…
– ห้ามเล่นผิดวิธี อาจทำให้เกิดอันตรายได้ เด็กอายุต่ำกว่า 6 ขวบ
– ควรอยู่ในความดูแลของผู้ปกครอง