รหัส SM-27 อุปกรณ์ยืดตัวบริหารแขน (แบบบาร์เดี่ยว-บาร์คู่)

รหัส SM-27 อุปกรณ์ยืดตัวบริหารแขน (แบบบาร์เดี่ยว-บาร์คู่)