รหัส SM-21 อุปกรณ์บริหารหน้าท้อง (แบบถีบล้อยาง)

รหัส SM-21 อุปกรณ์บริหารหน้าท้อง (แบบถีบล้อยาง)