รหัส SM-03 อุปกรณ์บริหารสะโพก-หัวไหล่ (แบบโยก-เดินสลับเท้า)

รหัส SM-03 อุปกรณ์บริหารสะโพก-หัวไหล่ (แบบโยก-เดินสลับเท้า)