รหัส OUN-46 อุปกรณ์บริหารหน้าท้อง-ดันข้อ

รหัส OUN-46 อุปกรณ์บริหารหน้าท้อง-ดันข้อ