ที่ ศาลาเอนกประสงค์ ต.สามเรือน อ.บางปะอิน จ.อยุธยา